Obuka: Kolaborativna komunikacija u procesima pregovaranja (Beograd, 25. maj)