Obuka u saradnji sa PWC: Mikroekspresije – napredan komunikacijski alat (Beograd, 1. i 2. jun)

Više informacija na office@mikroekspresije.com.