PwC & Partner Team SEE: Mikroekspresije – napredan komunikacijski alat (14–15. decembar 2017.)

Više informacija na office@mikroekspresije.com.