PwC & Partner Team SEE: Mikroekspresije – napredan komunikacijski alat (2–3. novembar 2017.)

Više informacija na office@mikroekspresije.com.