Empower people skills and realize unspoken since 2008

O centru

Centar za mikroekspresije i govor tela Partner Team South Eastern Europe je jedini i jedinstveni centar u regionu koji svoju sertifikovanu ekspertizu ima na polju primene polju efikasne primene neverbalne komunikacije u profesionalnom i ličnom razvoju. Poslujemo od 2008. godine i posvećeni smo konstantnom praćenju, istraživanju i razvoju najnovijih dostignuća na polju neverbalne komunikacije. Svi programi centra su orijentisani ka razvoju liderstva i kreirani su na osnovu efikasne ECCM TM metodologije (EnoVeC i EMEC) koja je prilagođena potrebama tržišta na kojima poslujemo.

Naš fokus je beskompromisni kvalitet! Posedujemo švajcarsku federalnu PET diplomu koja je najprestižniji evropski dokaz kvaliteta i osnovne stručne metodološke kompetencije znanja, veština i iskustva u edukaciji odraslih SVEB2 (Švajcarskog udruženja u obrazovanju odraslih).

Dugogodišnje iskustvo u radu sa različitim industrijama i sistemima, dokaz kvaliteta usluga i konstantna posvećenost klijentima su samo neki od razloga da nam i vi ukažete poverenje i da proverite kako možemo zajednički unaprediti vaše liderske potencijale.

Naši partneri

slika

Kako radimo

Način našeg rada je baziran na jedinstvenoj ECCM TM metodologiji koja obezbeđuje kvalitet i usmerenje ka efikasnom ostvarenju cilja projekta. Osnovu ovog pristupa predstavlja studiozna analiza potreba klijenata, na osnovu čega se kreira set obuka neophodnih za ostvarivanje najefikasnijih rezultata.

// analiza potreba kroz procene, intervjue i/ili testiranja

// kreiranje smernica za unapređenje konkretnih znanja i veština

// realizacija seta aktivnosti (obuke, mentorski i konsultantski rad, coaching)

// analiza rezultata ostvarenja ciljeva

// praćenje i izveštavanje o napretku.

Naši programi

// Kolaborativna komunikacija - liderski program

// Individualni rad

// Specifične obuke u skladu sa potrebama klijenata

// MEBA Assessment za individualne i timske razvojne programe

// MEBS Program selekcije zaposlenih

// Modularni Trening za trenere

Naša metodologija

Jedinstvena ECCM metodologija pruža mogućnost da se kroz aktivnu primenu neverbalne komunikacije unaprede znanja i veštine iz domena kako poslovne, tako i privatne efiksanosti i razvoja liderstva. Metodološki se svi programi mogu realizovati grupno (za timove i grupe učesnika) ili individualno (jedan na jedan) u skladu sa potrebama klijenta. Za sve obuke postoje ulazne procene, na osnovu kojih se postavljaju očekivanja za dalji rad i čime se obezbeđuje merljivost rezultata o napretku u učenju.

MESSO softver

MESSO softver predstavlja interaktivnu podršku u učenju i sticanju veština adekvatnog prepoznavanja, razumevanja i primene mikroekspresija. Sastoji se od seta različitih video i foto materijala, testova i simulacija, a koristimo ga tokom naših obuka.

MESSO

Kontakt

Dugogodišnje iskustvo u radu sa različitim industrijama i sistemima, dokaz kvaliteta usluga i konstantna posvećenost klijentima su samo neki od razloga da nam i vi ukažete poverenje i da proverite kako možemo zajednički unaprediti vaše liderske potencijale. office@mikroekspresije.com